Про веб 2.0

Веб 2.0. - це новий виток розвитку Інтернету,
на якому акцент робиться на соціалізацію, наближення його до користувачів, на об'єднання людей, на розвиток онлайн-сервісів, спрощення процесу отримання інформації та роботи з нею. Появу терміну Веб 2.0 прийнято пов'язувати зі статтею „Tim O'Reilly - What Is Web 2.0” від 30 вересня 2005 року, уперше опублікованої російською мовою в журналі „Компьютерра” №№ 37 (609) і 38 (610) і потім представленій під заголовком „Що таке Веб 2.0” веб-сайтом „Компьютерра online”. У цій статті Тім О'Рейлі пов'язав появу великої кількості сайтів, об'єднаних деякими загальними принципами, із загальною тенденцією розвитку інтернет-співтовариства, і назвав це явище Веб 2.0, на противагу „старому” Веб 1.0. Веб 2.0 перетворює інформаційні мережі в соціальні. Зближення мережних комунікацій із соціальними (реальними) конкретизується саме у Веб 2.0. Мережа, що фактично стає соціальним оператором, діє за допомогою нових комунікативних моделей, які установлюють контроль над усіма її суб'єктами.
Термін соціальна мережа був запроваджений в 1954 році соціологом з Манчестерскої школи Джеймсом Барнсом. Він розвинув винайдений ще в 30-і роки підхід до дослідження взаємозв'язків між людьми за допомогою соціограм, тобто візуальних діаграм, у яких окремі особи представлені у вигляді крапок, а зв'язки між ними – у вигляді ліній. На цьому підході заснована соціометрія – психологічний метод для з'ясування розподілу ролей у колективі. Сформувався комплекс соціологічних і математичних методів досліджень, які становлять науковий фундамент сучасного аналізу соціальних мереж.
Соціальна мережа – це соціальна структура, що складається з вузлів, пов'язаних між собою одним або декількома способами за допомогою соціальних взаємин (прикладами вузлів можуть бути окремі люди, групи людей або співтовариства). У звичайному значенні цього слова соціальна мережа – це співтовариство людей, пов'язаних спільними інтересами, спільною справою або якимись іншими причинами для безпосереднього спілкування.
Рівень розвитку соціальних мереж досяг майже свого піку, коли можна ледве не щодня спостерігати народження нових соціальних мереж. Досить часто можна зустріти цікаві теми мереж, іноді просто абсурдні. Ця тенденція була викликана насиченням ринку загальними мережами „для всіх”. З найцікавіших можна виділити такі проекти як MyChurch.com – соціальна мережа для створення власних церков, GeniGenealogyFree Family Tree – мережа родичів, або рунетівскі приклади: Мы помним… – соціальна мережа пам'яті, DrugMe.ru – соціальна мережа для хворих і видужуючих; Однокамерники.su, Dodgeball, МойМир від Mail.ru. ВКонтакте, є мобільна версія у соціальної мережі ВКонтакте, Однокласники.